Fiat voor jacht op konijnen

Omdat het graafwerk van konijnen een gevaar vormt voor de stabiliteit van de dijken, geeft de provincie Flevoland Rijkswaterstaat toestemming om de dieren aan te pakken. Daarbij richt de aandacht zich ook op de konijnenstand bij de Nijkerkersluis.

Bouwbedrijf ingezet

De voor het karwei ingeschakelde aannemer moet de jacht eerst proberen met fret en buidel. De fret om de konijnen uit hun holen te jagen, de buidel om ze te vangen.

Alternatieve methode

Heeft de methode onvoldoende succes, dan mag het bouwbedrijf het geweer inzetten. Dat laatste heeft niet de voorkeur van de provincie, vanwege het intensieve verkeer op de dijk en rond de sluizen en het risico van het afketsen van kogels op de verharde dijken.

Het is niet de eerste keer dat een bouwbedrijf opdracht krijgt tot het uitvoeren van dergelijk taken. Rijkswaterstaat kreeg ook in 2003 vergunning om konijnen op de Houtribdijk en meerdere sluizencomplexen te bestrijden. Dat leidde in 2006 tot 111 gevangen en gedode konijnen. Dat aantal liep op tot ruim 400 in 2009. Over het jaar 2010 zijn geen cijfers bekend.

Ingrijpen noodzakelijk

Volgens Rijkswaterstaat zijn er inmiddels zoveel konijnen dat zonder ingrijpen schade aan de dijken niet meer te voorkomen is. Het Faunafonds heeft positief geadviseerd over het aanpakken van de konijnen. Tot een uitspraak van de Raad van State gebruiken de jagers in de ochtend- en avondschemering overigens geen kunstlicht.

Bron: De Stentor

Comments are closed.